Kultur- och turismnämnden

Här hittar du kultur- och turismnämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträdesdatum.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*