Sammanträde den 26 maj 2010, kommunstyrelsen - Katrineholm