Ärendeförteckning kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige 2018-01-15

§ nr  Ärende

1      Allmänhetens fråga

2      Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms kommun

3      Val av ersättare i kommunstyrelsen

4      Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

5      Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

6      Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

7      Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.

8      Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun

9     Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

10    Ajournering

11    Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

12    Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

13    Svar på motion om hälsovård på arbetstid

14    Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

15    Svar på motion om förströelsefond

16    Svar på motion om införande av Huskurage

17    Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg

18    Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - komplettering

19    Fråga till socialnämndensordförande om snabbare försörjningsstöd

Kommunfullmäktige 2018-02-12

§ nr  Ärende

20     Allmänhetens fråga

21     Val av ersättare i bildningsnämnden

23     Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

24     Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall AB

25     Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

26     Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

27     Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*