Sammanträde den 20 augusti 2012, kommunfullmäktige - Katrineholm