Sammanträde den 19 januari 2009, kommunfullmäktige - Katrineholm