Kommunfullmäktige - Katrineholm

Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträdesdatum för innevarande år.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*