Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här hittar du miljö- och hälsoskyddsnämndens kallelser och protokoll samlade under respektive sammanträdesdatum.

Är du intresserad av att läsa något tidigare protokoll, vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1.

Öppettider:
Måndag - fredag 8-16. Lunch 12.00-13.00.