Sammanträde den 6 maj 2014, byggnadsnämnden - Katrineholm