Sammanträde den 28 januari 2014, byggnadsnämnden - Katrineholm