Sammanträde den 25 februari 2014, byggnadsnämnden - Katrineholm