Sammanträde den 9 april 2013, byggnadsnämnden - Katrineholm