Sammanträde den 27 augusti 2013, byggnadsnämnden - Katrineholm