Sammanträde den 18 juni 2013, byggnadsnämnden - Katrineholm