Kallelser och protokoll 2013

Här hittar du byggnadsnämndens kallelser och protokoll samlade under respektive sammanträdesdatum.

Är du intresserad av att läsa något tidigare protokoll, vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1.

Öppettider:
Måndag-fredag 8-17. Lunch kl. 12.00-13.00

Skicka ett tips om sidan till någon