Sammanträde den 15 maj 2012, byggnadsnämnden - Katrineholm