Sammanträde den 4 oktober 2011, byggnadsnämnden - Katrineholm