Sammanträde den 24 mars 2011, byggnadsnämnden - Katrineholm