Sammanträde den 19 april 2011, byggnadsnämnden - Katrineholm