Sammanträde den 14 juni 2011, byggnadsnämnden - Katrineholm