Kallelser och protokoll 2011

Här hittar du byggnadsnämndens kallelser och protokoll samlade under respektive sammanträdesdatum.

Är du intresserad av att läsa något tidigare protokoll, vänd dig till stadsarkitektkontoret, Nämndhuset, Vasavägen 16.

Öppettider:
Måndag - fredag 8-16. Flexibel lunch 11.30-13.30.