Sammanträde den 9 november 2010, byggnadsnämnden - Katrineholm