Sammanträde den 11 maj 2010, byggnadsnämnden - Katrineholm