2010

Här hittar du byggnadsnämndens kallelser och protokoll samlade under respektive sammanträdesdatum.

Är du intresserad av att läsa något tidigare protokoll, vänd dig till stadsarkitektkontoret, Nämndhuset, Vasavägen 16.

Öppettider:
Måndag - fredag 8-16. Flexibel lunch 11.30-13.30.

Skicka ett tips om sidan till någon