Sammanträde den 12 december 2017, bildningsnämnden - Katrineholm