Kallelser och protokoll 2016

Här hittar du bildningsnämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträde.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*