Kallelser och protokoll 2010

Här hittar du bildningsnämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträde.

I ärendeförteckningen finns en sammanställning över årets ärenden/beslut.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*