Sammanträde den 18 november 2008, bildningsnämnden - Katrineholm