Sammanträde den 16 oktober 2007, bildningsnämnden - Katrineholm