Kallelser och protokoll

Händer och tangentbord, foto: Johan Nygren

Här finns information om de beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Här hittar du också aktuell dagordning inför ett sammanträde. Protokoll finns från år 2007 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta respektive nämnd.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*