22 maj 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 21 maj 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 21 maj 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Tillsättande av personuppgiftsombud

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett. Det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning med mera. Service- och tekniknämnden saknar i dagsläget ett personuppgiftsombud.

Service- och tekniknämnden beslutade att utse verksamhetsstrateg Håkan Pettersson som personuppgiftsombud.

Tydligare skyltning till Sportcentrum

Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar. Varje år genomförs mängder av läger, turneringar och uttagningar till landslag. Det är viktigt att förenkla för besökarna att hitta till Sportcentrum men även för dem att exempelvis kunna ta sig vidare ner till shopping i staden eller till rekreation på Stora Djulö.

Service- och tekniknämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett skyltprogram, omfattande alla trafikantgrupper, för skyltning till och från Sportcentrum.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*