21 augusti 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 20 augusti 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 20 augusti 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 20 augusti 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2016-2018

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till underlag för Övergripande plan med budget 2016-2018. Bland de utmaningar som lyfts fram under kommande år märks de ökande elevantalen i skola och förskola, flytten av flera av förvaltningens verksamheter till kvarteret Sothönan samt fortsatta satsningar på hållbar miljö – till exempel genom klimatsmart mat och miljöbilar.

En stor satsning riktas mot att utveckla Sportcentrum. Det handlar bland annat om att bygga ut, och byta golv i, Duveholmshallen samt att bygga en samlingsbyggnad vid Backavallen. De kommunala måltidsverksamheterna (förskola, skola och äldreomsorg) ska bedrivas med ett tydligare fokus på matgästerna. Inom gata, park, skog och natur ska nya skötselplaner leda till bättre och effektivare planerings- och prioriteringsarbete, för att svara upp mot medborgarnas krav och behov.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till underlag för övergripande plan med budget 2016-2018 och att överlämna underlaget till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

 

Hyror och avgifter 2016

Nuvarande hyror och avgifter för lokaler och anläggningar som hyrs ut via lokalbokningen har setts över. Inga generella prishöjningar är gjorda. Förändringarna är att möjligheten att hyra mobil scen och toavagn försvinner och att endast föreningar har gratis ljud när de hyr stadsparkens scen. Dessutom kommer det åter att vara möjligt att hyra bord och stolar.

Service och tekniknämnden beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*