27 juni 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 22 juni 2017

 

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 22 juni 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Vägvisningsplan Stadsskyltar  

Ewa Callhammar, Inger Hult, Jesper Ek och Krister Wistbacka har för Liberalernas räkning lämnat in en motion om att Katrineholms kommun i samband med 100-års jubileumet skyltar centralorten med stadsskyltar.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget på vägvisning med stadsskyltar, enligt bifogat förslag och ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra skyltning i enlighet med förslaget.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*