Tillbaka Lättläst

Beslut i korthet

Beslut i korthet är en samman-fattning
av de beslut som tagits på politiska
samman-träden.

Om du vill läsa all text om beslutet så hittar du det
i protokollet från samman-trädet.
Det protokollet läggs ut på webb-platsen cirka 1 vecka
efter mötet.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*