Beslut i korthet

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka 1 vecka efter mötet.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*