Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 juni 2018, klockan  18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-05-21
Paragrafer: 65-74
Datum för uppsättande: 2018-05-29
Datum för nedtagande: 2018-06-22
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-30

Paragrafer: 70-95
Datum för uppsättande: 2018-06-07
Datum för nedtagande: 2018-07-03
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens utskott

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-05-23

Paragrafer: 15-21
Datum för uppsättande: 2018-05-31
Datum för nedtagande:  2018-06-26
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 18-28
Datum för uppsättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande:2018-07-10
Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 107 - 119
Datum för uppsättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen

Lönenämnd Sörmland

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Paragrafer: 20-29
Datum för uppsättande: 2018-05-29
Datum för nedtagande: 2018-06-22
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Paragrafer: 85-105
Datum för uppsättande: 2018-06-19
Datum för nedtagande: 2018-07-13
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Paragrafer: 106-115
Datum för uppsättande: 2018-06-19
Datum för nedtagande: 2018-07-13
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-23
Paragrafer: 302-303, direktjustering 303.
Datum för uppsättande: 2018-05-24
Datum för nedtagande: 2018-06-19
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Paragrafer: 304-306, direktjustering.
Datum för uppsättande: 2018-05-31
Datum för nedtagande: 2018-06-26
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-31
Paragrafer: 308-310, direktjustering.
Datum för uppsättande: 2018-06-01
Datum för nedtagande: 2018-07-02
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-31
Paragrafer: 307-338 (308-310 direktjustering)
Datum för uppsättande: 2018-06-06
Datum för nedtagande: 2018-07-02
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm
 

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-06-14
Paragrafer: 340-342 direktustering
Datum för uppsättande: 2018-06-15
Datum för nedtagande: 2018-07-11
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-06-14
Paragrafer: 339-484 (340-342 direktustering)
Datum för uppsättande: 2018-06-19
Datum för nedtagande: 2018-07-13
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-29

Paragrafer: 11-16
Datum för uppsättande: 2018-06-08
Datum för nedtagande: 2018-07-02
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 19-26
Datum för uppsättande: 2018-06-19
Datum för nedtagande: 2018-07-12
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-07
Paragrafer: 49-68
Datum för uppsättande: 2018-06-15
Datum för nedtagande: 2018-07-08
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-14
Paragrafer: 28-33
Datum för uppsättande: 2018-05-15
Datum för nedtagande: 2018-07-08
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen

Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Paragrafer: 9-17
Datum för uppsättande: 2018-06-07
Datum för nedtagande: 2018-06-29
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

 Lönenämnd Sörmland 

Organ: Lönenämnd Sörmland
Sammanträdesdatum: 2018-05-25

Paragrafer: 1-9
Datum för uppsättande: 2018-06-11
Datum för nedtagande: 2018-07-05
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

   

 

Övrigt

 

Delegationsbeslut

Beslut: Bidrag till Mångkulturell festival - Kulturföreningen DuD
Paragraf: KS del §66
Datum för upprättande: 2018-05-28
Datum för nedtagande: 2018-06-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen


Beslut: Bidrag till cirkusskola - Frisksportklubben Björken, Södermanlands Frisksportdisktrikt
Paragraf: KS del §67
Datum för upprättande: 2018-06-04
Datum för nedtagande: 2018-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till lokalhyra - Eritreanska föreningen i Katrineholm
Paragraf: KS del §68
Datum för upprättande: 2018-06-08
Datum för nedtagande: 2018-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll - Katrineholm Cupallians
Paragraf: KS del §73
Datum för upprättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Kvinnorna och Stadn - Fogelstad Musikteater
Paragraf: KS del §74
Datum för upprättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Läsbehörighet på kommunens skattekonto
Paragraf: KS del §71
Datum för upprättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 

Beslut: Marknadsföringsengagemang Katrineholms Motorklubb
Paragraf: KS del §76
Datum för upprättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen    

    


Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

 

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Organ: Regionförbundet Sörmland, Regionstyrelsen
Dag: 20 juni 2018
Tid: 9.00
Plats: Båsenberga hotell och konferens, Vingåker

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*