Viadidaktnämnden

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018, klockan 9.00
 

Plats:KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Nr          Ärende 

1. 

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

TEMA - Högre studier

5.

Verksamhetsinformation

6.

Viadidaktnämndens årsredovisning 2017

7.

Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017

8.

Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018

9.

Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden

10.

Yttrande över remiss Förslag till kompetensförsörjningsplan

11.

Anmälan av delegationsbeslut

12.

Meddelanden

 

 

Gunilla Magnusson

Ordförande

 

 


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*