Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om nyckelfri hemtjänst
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet för allmänheten från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 9. Utvärdering av försöksverksamhet med trygg hemgång
 10. Återrapport från verksamheterna gällande åtgärder efter nattillsyn hösten 2016
 11. Yttrande över motion om att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen
 12. Sammanträdesdagar 2018
 13. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar