Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 25 januari 2018, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information - arbetsmiljöarbete
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet för allmänheten från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 9. Nattfasta - resultatmål hösten 2017
 10. Revidering av riktlinjer för nämndens samrådsorganisation
 11. Revidering av ersättningsbelopp – valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst
 12. Förslag om ändring i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)
 13. LS 10 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i handhavande av planerings-system, uteblivna hemtjänstinsatser)
 14. LS 13 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande sänglarm, bristande rutiner, fall)
 15. Namn på det nya äldreboendet
 16. Val av ny ersättare i enskilda utskottet och kontaktpolitiker på Malmgården
 17. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar