Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om nya Kommunallagen och Dataskyddsförordningen (GDPR)
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2018
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet för allmänheten från klockan 15.30. Allmänhetens frågestund.
 9. Yttrande över revisionsrapporten Redovisning av rapportering av LSS-verksamhet med fokus på myndighetsutövning
 10. Redovisning till IVO av åtgärder utifrån verksamhetstillsyn gällande systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
 11. Kvalitetsberättelse för 2017
 12. Anmälan om missförhållanden enligt LSS - lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld) LS 1-18
 13. Föreningsbidrag till PRO i Sköldinge
 14. Förslag om ändringar i styrdokumenten KFS 4.13 och 4.22 Avgifter inom vård och omsorg
  (Handlingar skickas ut senare)
 15. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar