Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 27 september 2018, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om Tena Identifi
 5. Information - Schemaläggning för personal inom hemtjänst
 6. Aktuell information från verksamhetschefer
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet för allmänheten. Allmänhetens frågestund
 9. Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari-augusti 2018
 10. Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
 11. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar