Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information - bostadsanpassningsbidrag
 5. Information - uppföljning av schema och åtgärdsplan inom hemtjänsten
 6. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet för allmänheten. Allmänhetens frågestund
 9. Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning
 10. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2019
 11. Information om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 12. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar