Valnämnden sammanträder

Tid: Tisdag den 18 april 2017, klockan 16.00 

Plats: KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Information om nya bestämmelser i vallagen

5.

Information om planering av val 2018

6.

Information om preliminär kostnadsfördelning

7.

Behörighet att företräda valnämnden

8.

Valnämndens sammanträde 2017-2018

9.

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

10.

Meddelanden


Annie-Marie Carlsson                        Per Johansson
Ordförande                                      Sekreterare    

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträde 18 april 2017