Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA

5.-7. SEKRETESSÄRENDEN

8. Utredning enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) med anledning av rapporterad risk för brist i rättssäkerhet vid handläggning och utförande

9. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020

10. Fördelning av föreningsbidrag 2018

11. Verksamhetsinformation

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Meddelanden

 

Marie-Louise Karlsson 

Ordförande

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*