Socialnämnden sammanträder - Katrineholm

Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 15 augusti 2018, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Mottagningsgruppen för den sociala barnavårdens arbete

5.-16. SEKRETESSÄRENDEN

17. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020 (rättelse)

18. Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare

19. Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2019

20. Verksamhetsinformation

21. Anmälan av delegationsbeslut

22. Meddelanden

 

Marie-Louise Karlsson 

Ordförande

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*