Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Familjehemsgruppens verksamhet

5.-10. SEKRETESSÄRENDEN

11. Sammanträdesdagar 2019 - socialnämnden samt dess utskott

12. Verksamhetsinformation

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Meddelanden

 

Marie-Louise Karlsson 

Ordförande

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*