Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Dagöholm

5.-8. Sekretessärenden

9. Ändring av attestförteckning för höst och vinter 2017

10. Sammanträdesdagar 2018 - socialnämnden samt dess utskott

11. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017

12. Reviderade riktlinjer avseende vuxenärenden inom enheten Bistånd barn, unga och vuxna (BUV)

13. Utredning enligt Lex Sarah

14. Föreningsbidrag- tilläggsförslag

15. Verksamhetsinformation

16. Anmälan av delegationsbeslut

17. Meddelanden

 

Marie-Louise Karlsson 

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*