Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Perrongen

5.-8. Sekretessärenden

9. Årsredovisning för socialnämnden 2017

10. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten

11. Redovisning av synpunkter och klagomål 2017

12. Yttrande över Grönplan för Katrineholm stad

13. Verksamhetsinformation

14. Anmälan av delegationsbeslut

15. Meddelanden

 

Marie-Louise Karlsson 

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*