Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 21 juni 2018, kl. 09:30

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18

Ärenden

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Samråd för detaljplan Vitsippan 12

5. Granskning detaljplan för Abborren 11

6. Verksamhetsinformation
-Simhallen
-Idrottsanläggningsprojektet

7. TEMA-arbetet med mat för äldre

8. Anmälan av delegationsbeslut

9. Meddelanden

10. -Nämndens plan med budget -arbetsmaterial, handlingarna dukas

 

 

Anneli Hedberg

Ordförande


Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*