Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 14 december 2017, kl. 13:15

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

Ärenden

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Medarbetarenkät

5. Nämndens plan med budget 2018                 

6. Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden 

7. Kompetensförsörjningsplan 2018                  

8. Informationspunkter

-Första avstämning-avtalsdialog med föreningarna

-Månadsrapport

-Flytten-uppdatering

-Ny livsmedelsupphandling 

9. Delegationsbeslut

10. Meddelanden

 

Anneli Hedberg

Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*