Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 27 september 2018, kl. 13:15

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18

Ärenden

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-Agenda 2030

5. Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

6. Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor

7. Yttrande över samråd för detaljplan Sjöholm 2:31 och del av Sjöholm 2:2

8. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018

9. Anmälan av delegationsbeslut

10. Meddelanden

 

Anneli Hedberg

Ordförande

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*