Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 15 mars 2018, kl. 13:15

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

Ärenden

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Service- och tekniknämndens idépristagare 2017- prisutdelning

5. TEMA-Ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)

6. Yttrande - Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan

7. Yttrande - Motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

8. Interkontrollplan 2018, service- och tekniknämnden

9. Informationspunkter
   -Uppföljning av föreningsbidrag enligt det nya avtalet
    -MIKA-projektet
    -Konstgräs (byte på Backavallen och ny yta i Värmbol)
    -Uppdatering kring flytten

10. Anmälan av delegationsbeslut service- och tekniknämnden

11. Meddelanden Service- och tekniknämnden

 

Anneli Hedberg

Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*