Kulturnämnden sammanträder

Tid: 2017-12-12
Plats: Hörsalen, kulturhuset Ängeln 
Sammanträdet är öppet för allmänheten

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Tema – Lyckliga gatorna

5. Kulturnämndens plan med budget 2018

6. Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

7. Sammanträdesdagar 2018 - Kulturnämnden

8. Anmälan av delegationsbeslut

Cecilia Björk

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon