Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 13 december, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde

2.    Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Ungdomsverksamhet i Katrineholm

4.    Sammanställning mark och exploateringar under 2017

5.    Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

6.    Svar på motion om hälsovård på arbetstid

7.    Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

8.    Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

9.    Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl

10.  Kommunstyrelsens plan med budget 2018-2020

11.  Fördjupad samverkan Räddningstjänsten

12.  Bidrag till kulturföreningen Fogelstad

13.  Anmälan om delegationsbeslut

14.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

15.  Meddelanden 

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*