Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 24 januari, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Presentation

2.    Nya kommunallagen

3.    Västra Sörmlands Räddningstjänst

4.    Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

5.    Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

6.    Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

7.    Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021

8.    Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm

9.    Exploateringsavtal och köpeavtal avseende Abborren, Katrineholm

10.  Exploateringsavtal och köpeavtal avseende Pionen, Katrineholm

11.  Bidrag till Katrineholms SK 100 år

12.  Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet

13.  Omdisponering av investeringsanslag

14.  Anmälan av delegationsbeslut

15.  Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

16.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

17.  Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*