Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden

För dig som bor i Katrineholms kommun och vill lyssna på traditionell radiosändning hänvisar vi till Närradioföreningens sändning på 92,0 MHz.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*