Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 20 november, klockan 08:30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Val av ledamot i kulturnämnden (rättelse)

5.    Entledigande och val av ledamot i valnämnden

6.    Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

7.    Övergripande plan med budget 2018-2020

8.    Utbetalning av partistöd 2018

9.    Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

10.  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

11.  Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

12.  Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

13.  Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

14.  Interpellation om förskolan i Katrineholm

15.  Interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan

16.  Interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid

17.  Interpellation om säkrare GC vägar i Sköldinge

18.  Meddelanden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*