Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 17 september, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr   Ärende

1.    Protokollsjustering

2.    Sammanträdets laga tillkomst

3.    Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

4.    Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

5.    Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet

6.    Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park

7.    Svar på interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

8.    Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

9.    Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja

10.  (Ny) Fråga ställd till kommunstyrelsens förste vice ordförande om hyresbidrag till moskén i Katrineholm

11.  (Ny) Interpellation om fruktstund i skolan

12.  Motion om bostäder på landsbygden

13.  Meddelanden

Torgerd Jansson                                       Marie Sandström Koski
Ordförande                                              Sekreterare

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*