Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 12 februari, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Val av ersättare i bildningsnämnden

5.    Entledigande av ledamot i bildningsnämnden

6.    Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall AB

7.    Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

8.    Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

9.    Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

10.   Meddelanden

Torgerd Jansson                                      Marie Sandström Koski
Ordförande                                              Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*