Bygg- och miljönämnden sammanträder

Tid: Tisdag 19 september, klockan 14
Plats: Trädgårdsgatan 1, plan 3, rum 611

Ärenden 

 1. Information
 2. Redovisning av delegationsbeslut
 3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2018
 4. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus
 5. Begäran om handräckning
 6. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten
 7. Tillstånd ang fortsatt och ändrad verksamhet vid Kraftvärmeverket i Katrineholm
 8. Utredning om tillstånd gäller för  verksamheten, Floda Foder AB, Fors 1:1
 9. Riktlinjer för installation av solfångare och solceller
 10. Yttrande över betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster"
 11. Delårsrapport 2018 för Bygg- och miljönämnden 
 12. Meddelanden till Bygg- och miljönämnden


  Martin Edgélius

  Ordförande
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information