Bygg- och miljönämnden sammanträder

Tid: Tisdag 12 juni klockan 14
Plats: Trädgårdsgatan 1, plan 3, rum 611

Ärenden 

 1. Information
 2. Redovisning av delegationsbeslut
 3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2018
 4. Detaljplan för Sjöholm 2:31 m.fl., Katrineholms kommun
 5. Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4, Katrineholms kommun
 6. Anmälan om tillbyggnad av kedjehus
 7. 0lovligt uppförd byggnad
 8. Föreläggande förenat med vite
 9. Ansökan om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten
 10. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten
 11. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten
 12. Dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden
 13. Meddelanden till Bygg- och miljönämnden


  Martin Edgélius

  Ordförande
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*