Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 7 november klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Månadsrapport september 2017
 5. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2018
 6. Verksamhetsrapporter läsåret 2016/2017
 7. Rutin för prioritering vid skolval
 8. Förslag upptagningsområden för Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås
 9. Förslag yttrande över motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under åren 2017/2018
 10. Återrapport uppdrag Språkbiennal
 11. Delegationsbeslut
 12. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*