Domarklubba, foto: Johan Nygren

Politik

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige är dess högsta beslutande instans. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Här kan du läsa om hur Katrineholms kommun styrs, hitta förtroendevalda i styrelser och nämnder, ta del av kallelser och protokoll.

Om du är förtroendevald i Katrineholms Kommun kan du läsa din e-post här:

Office365

Beslut i korthet