10 februari 2014

Eleverna trivs på skolan

Årets trivselenkät visade mycket glädjande resultat. Vi ligger mycket högt vid en jämförelse i kommunen men vi ser att det sjunker något jämfört med förra äret

95% trivs bra eller mycket bra på Östra skolan.

Nu har vi sammanställt trivselenkäten som alla barn på Östra skolan gjorde för några veckor sedan. Mycket glädjande resultat, tycker vi.
Vad är det som gör att man trivs så bra undrade vi naturligtvis!
Det här var några av elevsvaren:...
- Man blir inte retad. Och om det någon gång ibland blir bråk så blir det aldrig så stort, eftersom lärarna är duktiga på att ta tag i problemen direkt.
- Det finns roliga saker att göra på rasterna och ibland gör vi aktiviteter alla klasser tillsammans och det gör att vi känner varandra bra i de olika klasserna.
- Vi hjälps åt att hålla skolan ren och fin. Bland annat har vi varje klass en städvecka.

Det är nog inte så konstigt att även besökare trivs på vår skola!

Peters hälsning

Skicka ett tips om sidan till någon
Östra skolan
Postadress: Vallavägen 16, 641 47 Katrineholm
Telefon: 0150-576 08
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Östra skolan
* = Obligatorisk uppgift
*