Translate/översätt

Translate with Google Translate

Translate this website with Google Translate. Select your language in the drop down menu below. However, we can´t guarantee the accuracy of the translation. Use the button below to choose your language and the entire website will be translated in a few seconds. We combine this with professionally translated texts in English on selected pages, see menu to the left.

Översätt med Google Translate

Översätt webbplatsen med Google Translate. Välj språk i rullgardinsmenyn. Vi kan dock inte garantera riktigheten i översättningen. Använd knappen nedan för att välja språk och hela webbplatsen kommer att översättas inom ett par sekunder. Vi kombinerar detta med professionellt översatta texter till engelska och på utvalda sidor, se länk till vänster.

Observera att du måste skriva in webbadressen på nytt för att komma tillbaka till www.katrineholm.se utan översättning.

Hjälpfunktioner Powered by Google translate
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*