Personuppgiftslagen

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har lämnat samtycke till det eller om det finns stöd i PUL eller annan lag. 

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas alla åtgärder som vidtas med dina personuppgifter. Med det menas att t ex insamlande, sortering eller annan bearbetning av uppgifter är en behandling enligt PUL. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. 

När registreras mina personuppgifter?

Hos kommunen kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökningar om förskoleplats eller vid ansökan om bygglov. Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på t.ex. Twitter eller Facebook, så kan ditt meddelande behöver diarieföras. Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du anmäler att prenumerera på någon information från kommunen.

Samtycke

Om vår behandling av dina uppgifter inte regleras i lag så får vi endast behandla uppgifterna om vi har ditt samtycke. Det finns inte något krav på hur samtycket ska vara utformat. Det kan vara muntligt eller skriftligt. För både din och vår skull är ett skriftligt samtycke att föredra. Ditt samtycke gäller inte för evigt, du har möjlighet att ta tillbaka samtycket när du själv vill.

Informationen till dig

I de flesta fall har du rätt att få information om att dina personuppgifter har börjat behandlas av oss, och det oavsett om vi fått dina uppgifter direkt från dig eller från någon annan. Vid dessa tillfällen ska vi skicka information till dig automatiskt. Du har även rätt att efter ansökan få information om vi behandlar dina uppgifter. Den informationen får du efter en skriftlig begäran. Du har rätt att få svar på din begäran inom en månad. I dagsläget måste du vända dig till varje enskild kommunal förvaltning för att få information om dina uppgifter.

Tänk på...

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Katrineholms kommun, så överförs informationen samt personuppgifter per definition till tredje part (till exempel till företagen/organisationerna som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook). Trots att vi är övertygade om en god säkerhet hos de kanalerna som vi använder, rekommenderar vi därför för tillfället inte att skicka känslig information till oss via sociala medier.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*